Aparthotel Barcelona

Aparthotel zlokalizowany w samym sercu Barcelony przy Alei Ramblas zosta? poddany gruntownej renowacji na potrzeby turystów. Dla zapewnienia go?ciom domowej atmosfery podczas urlopów lub podró?y s?u?bowych, pokoje hotelowe zosta?y pomy?lane jako niewielkie mieszkania wyposa?one w powierzchni? wypoczynkow?, jadalni? i ma?? kuchni? 

Laminaty HPL firmy Polyrey zosta?y wytypowane jako materia?y idealne ze wzgl?du na ich wysok? odporno?? na ?cieranie i zadrapania oraz ?atwo?? w utrzymaniu czysto?ci. W istocie, zastosowanie laminatów firmy Polyrey przed?u?a ?ywotno?? mebli, szczególnie takich elementów jak p?yty wezg?owia ?ó?ek, sto?y, szafki nocne, biurka, komody, rega?y na ksi??ki, drzwi i kredensy kuchenne. Dzi?ki po??czeniu dwóch dekorów HPL uzyskuje si? wra?enie eleganckiej atmosfery miejskiej. Wszystkie meble w pokojach wyko?czone s? dekorem drewnopodobnym Banian Blanchi, natomiast kuchnia wykonana jest w dekorze Feutre, który nadaje tej przestrzeni relaksuj?cego charakteru

Architekt: Londonien Fusion Interiors Group & Usual Design (Barcelona)

Projektant wn?trz: BGV SL.

Fotograf: Simón García