Spersonalizowany Laminat

Czasami idealny dekor nie istnieje – jeszcze nie istnieje. Druk cyfrowy to idealne rozwi?zanie! Uruchom swoj? wyobra?ni? i stwórz w?asne i niepowtarzalne dekory.
Loga korporacyjne, wszelkiego rodzaju znaki, plansze przedstawiaj?ce proces produkcyjny czy technologiczny, tablice rozdzielcze, powierzchnie mebli, blatów kuchennych, sto?ów, ok?adziny ?cienne, scianki dzia?owe, drzwi, mobilne systemy wystawowe, wyposa?enia sklepów, panele reklamowe na targach handlowych, powierzchni? promocji produktów i us?ug ... ca?kowicie spersonalizowane. W pe?ni osobiste i niepowtarzalne.

Proces jest bardzo prosty:

1. Przede wszystkim pozwól rozwin?? si? Twojej wyobra?ni! B?d? kreatywny i zaprojektuj swój w?asny, niepowtarzalny dekor.

2. Prze?lij do nas swój gotowy projekt, zdj?cia czy ilustracje w wysokiej rozdzielczo?ci

3. Przygotujemy prototyp laminatu i prze?lemy to do Twojej akceptacji

4. Ostatni etap to wydrukowanie spersonalizowanego laminatu, który idelanie odzwierciedla Twoj? wizje.

Ka?dy panel to unikalny obraz! Klijnij czerwony klawisz „Aplikacje“ w prawym, górnym rogu i skorzystaj z inspiracji.

Aby uzyska? wi?cej informacji skontaktuj si? ?e swoim opiekunem handlowym.