Zrównoważonego rozwoju

Nasza historia zrównoważonego rozwoju… 

Przez ponad 60 lat konieczność bycia odpowiedzialnym członkiem społeczności światowej splotła się ze wszystkimi aspektami kultury naszego przedsiębiorstwa. Podczas gdy na całym świecie rozwijały się nasze zakłady produkcyjne i sieci dystrybucji, ich oddziaływania na środowisko stawały się przedmiotem troski wszystkich pracowników firmy Wilsonart.

Kilka lat temu firma Wilsonart postanowiła wprowadzić zmiany w całym łańcuchu dostawczym papieru, który stanowi 70% surowców wykorzystywanych do produkcji laminatów wysokociśnieniowych (HPL). Nasz dział techniczny zaczął pracować z dostawcami w celu zapewnienia, by wszystkie surowce, takie jak pulpa, papier pakowy czy papier ozdobny, spełniały rygorystyczne wymogi certyfikacyjne FSC®. Na początku realizacji tego projektu żadne inne przedsiębiorstwo z branży nie podjęło takich wysiłków.

Nasze działania związane ze zrównoważonym rozwojem obejmują nie tylko oddziaływania naszych zakładów na środowisko, lecz także długoterminowe zobowiązanie do zapewnienia wysokiej jakości produktów, niezawodnej obsługi klienta, bezpiecznych miejsc pracy oraz silnego wsparcia ze strony lokalnych społeczności. Mogą one przybierać różne formy. Nasze najważniejsze długofalowe cele są następujące:

ZERO ODPADÓW

Eliminacja zbędnych materiałów, procesów technologicznych i odpadów ze wszystkich wytwarzanych i sprzedawanych przez nas produktów.

ZERO ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO

Zajęcie wiodącego miejsca w branży w opracowywaniu i wykorzystywaniu materiałów przyjaznych dla środowiska.

ZERO BARIER

Stworzenie środowiska opartego na dążeniu do doskonałości, sprzyjającego indywidualnemu rozwojowi oraz zaangażowaniu w rozwój branży i społeczności lokalnej.

Produkty

W firmie Wilsonart uważamy, iż dobre traktowanie środowiska jest naszym obowiązkiem. Jest to równoznaczne z ciągłym dążeniem do doskonalenia naszych produktów i procesów w celu zapewnienia jak najmniejszego oddziaływania na otaczający nas świat. Nasze laminaty uzyskały następujące certyfikacje i dopuszczenia branżowe:

  • Forest Stewardship Council® (FSC®)*

  • NSF International, The Public Health and Safety Company
  • SCS Global Services (SCS)

Procesy

Dążymy do tego, aby nasze procesy produkcyjne i dystrybucyjne wywierały absolutnie minimalny wpływ na środowisko. Nasze programy zrównoważonego rozwoju obejmują: zarządzanie energią, zarządzanie odpadami, przyjazny dla środowiska transport produktów oraz uzgodnienia partnerskie z dostawcami surowców, którym w równym stopniu zależy na zrównoważonym rozwoju działalności gospodarczej.

* Prosimy uwzględnić nasze produkty z certyfikatem FSC® (FSC-C 130508)