Polityka Prywatności

I. Oświadczenie o ochronie danych osobowych na stronie internetowej

§ 1 Informacje dotyczące gromadzenia danych osobowych

 1. Niniejszy akapit zawiera informacje o sposobie gromadzenia danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej. Dane osobowe obejmują wszystkie informacje, które dotyczą użytkownika osobiście, np. imię i nazwisko, adres, adres e-mail, zachowanie.
 2. Dane użytkownika przechowywane będą na serwerach Wilsonart Americas, 2501 Wilsonart Drive, P.O. Box 6110, Temple, Texas 76503-6110, USA. W celu przekazania danych osobowych użytkownika,  Wilsonart Polska Trading Sp. z o.o. zawarł umowy z Wilsonart Americas. Na wniosek dostępna jest kopia standardowych klauzul umownych UE zawieranych w tym celu. Wnioski można wysyłać na adres: privacy@wilsonart.pl. Podstawa prawna znajduje się w artykule 6 ustęp 1 zdanie 1 (f) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO).

Dane użytkownika zostaną usunięte z serwerów niezwłocznie po skorzystaniu z prawa do cofnięcia udzielonej zgody lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, o ile nie stoi to w sprzeczności z ustawowo określonymi okresami przechowywania danych.

 1. Zgodnie z artykułem 4 ustęp 7 RODO (UE), administratorem danych osobowych jest Wilsonart Polska Trading Sp. z o.o. , ul. Ostrobramska 101A, 04-041 Warszawa, Polska, info@wilsonart.pl (zob. także nasze Informacje Prawne). Kontakt z naszym Administratorem Danych Osobowych, Panem Danielem Ziemensem (CTM-COM GmbH, In den Leppsteinswiesen 14, 64380 Roßdorf, Niemcy), możliwy jest pod adresem datenschutz@ctm-com.de lub numerem telefonu 0049 6154 - 57605-111.
 2. W przypadku kontaktowania się z nami drogą e-mailową lub poprzez wypełnienie formularza kontaktowego, informacje przekazane przez użytkownika (adres e-mail, imię i nazwisko oraz numer telefonu, jeśli dotyczy) przechowywane są w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania. Z chwilą gdy przechowywanie nie jest już konieczne, usuwamy informacje uzyskane w ramach nawiązanego kontaktu lub ograniczamy przetwarzanie, jeśli mają zastosowanie ustawowe okresy przechowywania.
 3. W przypadku, gdy zlecimy wyznaczonym usługodawcom realizację poszczególnych funkcji naszej oferty lub chcielibyśmy wykorzystać dane użytkownika w celach komercyjnych, użytkownik zostanie szczegółowo poinformowany o związanych z tym procedurach. Podamy mu również określone kryteria okresu przechowywania

§ 2 Prawa użytkownika

 1. Użytkownik posiada następujące prawa względem naszej spółki w odniesieniu do swoich danych osobowych:
 • prawo do informacji,
 • prawo do sprostowania lub usunięcia danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do przeniesienia danych.
 1. Użytkownik posiada również prawo do złożenia skargi dotyczącej przetwarzania przez nas jego danych osobowych do organu nadzorującego ochronę danych osobowych.
 2. W celu skorzystania z praw w odniesieniu do swoich danych osobowych należy wysłać wiadomość e-mail na adres privacy@wilsonart.pl.

§ 3 Dane osobowe zbierane na naszej stronie internetowej

 1. W przypadku korzystania z naszej strony internetowej wyłącznie do celów informacyjnych, tj. bez rejestracji (jako użytkownik) lub innego przekazywania nam informacji, gromadzimy wyłącznie takie dane osobowe, które przeglądarka wysyła na nasz serwer. W przypadku przeglądania naszej strony internetowej zbierane są poniższe dane, które są wymagane w celu wyświetlenia naszej strony internetowej oraz zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa (podstawa prawna znajduje się w art. 6 ust.  1 zdanie 1 lit. f  RODO):
 • adres IP
 • data i godzina zapytania
 • różnica stref czasowych w stosunku do GMT
 • treść żądania (konkretna strona internetowa)
 • status dostępu/kod statusu HTTP
 • ilość danych przesyłanych w każdym przypadku
 • strona internetowa, z której pochodzi żądanie
 • przeglądarka
 • system operacyjny i interfejs
 • język i wersja oprogramowania przeglądarki.
 1. Oprócz wyżej wymienionych informacji, podczas korzystania z naszej strony internetowej na komputerze użytkownika przechowywane są pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane na dysku twardym i przypisane do używanej przez użytkownika przeglądarki, przez które pewne informacje są przesyłane do podmiotu, który je ustawia (tutaj my).  Pliki cookie nie mogą uruchamiać programów ani przenosić wirusów na komputer.  Służą one do tego, aby usługi internetowe były bardziej przyjazne dla użytkownika i łatwiejsze w użyciu.
 2. Wykorzystanie plików cookie:
  1. Ta strona korzysta z następujących rodzajów plików cookie, których zakres i funkcje wyjaśnione zostały poniżej:
 • Trwałe pliki cookie.
  1. Trwałe pliki cookie są automatycznie usuwane po określonym czasie, który może się różnić w zależności od pliku cookie. Użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w dowolnym momencie, korzystając z ustawień bezpieczeństwa przeglądarki.
  2. Użytkownik może skonfigurować ustawienia przeglądarki zgodnie z własnymi preferencjami i, na przykład, odmówić akceptowania plików cookie innych firm lub wszystkich plików cookie. Należy pamiętać, że w takim przypadku może nie być możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji tej witryny.
  3. Używamy plików cookie, aby umożliwić nam identyfikację użytkownika podczas kolejnych wizyt, jeśli posiada u nas konto. W innym przypadku, użytkownik musiałby logować się ponownie przy każdej wizycie na stronie internetowej.
  4. Pliki cookie flash nie są rejestrowane przez przeglądarkę, ale przez wtyczkę flash. Używamy również HTML5 storage objects, które są przechowywane na urządzeniu użytkownika. Obiekty te zapisują wymagane dane niezależnie od wykorzystywanej przez użytkownika przeglądarki i nie mają automatycznej daty upływu.  Jeśli użytkownik nie życzy sobie przetwarzania plików cookie flash, konieczne jest zainstalowanie odpowiedniego dodatku, np. "Better Privacy" dla Mozilla Firefox (https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/) lub Adobe-Flash-Killer-Cookie dla Google Chrome. Można też zapobiec wykorzystywaniu HTML5 storage objects, ustawiając tryb prywatny w przeglądarce. Ponadto zalecamy regularne ręczne usuwanie plików cookies i historii przeglądarki.

§ 4 Dodatkowe funkcje i usługi w ramach naszej strony internetowej

 1. Oprócz korzystania z naszej strony w celach czysto informacyjnych, oferujemy również szereg usług, z których użytkownik może skorzystać, jeśli jest zainteresowany. Zasadniczo wymaga to podania dodatkowych danych osobowych, które wykorzystujemy do świadczenia danej usługi i do których mają zastosowanie powyższe zasady przetwarzania danych.
 2. Do pewnego stopnia będziemy wykorzystywać zewnętrznych usługodawców do przetwarzania danych. Ci specjaliści zostali przez nas starannie wybrani i zatrudnieni. Są oni związani naszymi instrukcjami oraz poddawani regularnym kontrolom.
 3. Możemy ponadto przekazywać dane osobowe użytkownika stronom trzecim w przypadkach, w których współpracujemy z partnerami, aby umożliwić użytkownikowi skorzystanie z ofert specjalnych, udział w loteriach, zawieranie umów lub podejmowanie innych działań. Dalsze informacje przekazane zostaną po przekazaniu przez użytkownika jego danych osobowych. Można je również znaleźć poniżej opisu oferty.
 4. W przypadku, gdy nasi usługodawcy lub partnerzy mają siedzibę w kraju poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), w opisie oferty poinformujemy o konsekwencjach takiej sytuacji.

§ 5 Sprzeciw wobec przetwarzania danych oraz cofnięcie udzielonej zgody

 1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać w każdej chwili odwołana.  Odwołanie zgody wpływa na dopuszczalność przetwarzania danych osobowych przekazanych po takim odwołaniu.
 2. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych użytkownika opiera się na ocenie jego zainteresowań, użytkownik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania. Dotyczy to szczególnie sytuacji, gdy przetwarzanie nie jest wymagane w celu realizacji umowy zawartej z użytkownikiem, co zostało szczegółowo opisane w poniższym opisie funkcji. W przypadku wniesienia takiego sprzeciwu poprosimy użytkownika o wyjaśnienie powodów, dla których nie powinniśmy przetwarzać jego danych osobowych w realizowany przez nas sposób. W przypadku uzasadnionego sprzeciwu zbadamy sytuację i zaprzestaniemy przetwarzania danych osobowych lub je dostosujemy, albo przedstawimy użytkownikowi dostateczne, uzasadnione powody, na podstawie których będziemy kontynuować przetwarzanie.
 3. Oczywiście użytkownik może również w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych do celów reklamowych i do analizy danych. O swoim sprzeciwie można nas poinformować, korzystając z poniższych danych kontaktowych: privacy@wilsonart.pl.

 

II. Oświadczenia o ochronie danych osobowych w ramach narzędzi analitycznych

§ 1 Zastosowanie Google Analytics

 1. W celu dostosowania naszych stron internetowych do wymagań użytkowników oraz w celu ciągłego ich ulepszania, stosujemy Google Analytics, usługę analizowania sieci internetowej, oferowanej przez Google Inc. (https://www.google.de/intl/de/about/) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; w dalszej części jako “Google”). Wiąże się to z tworzeniem pseudonimizowanych profili użytkowników oraz ustawianiem plików cookie (patrz także punkt I §3 (3)).
 2. Informacje generowane przez pliki cookie dotyczące korzystania z naszej strony internetowej, takie jak typ/wersja przeglądarki, używany system operacyjny, adres URL strony odsyłającej (poprzednio odwiedzana strona/witryna), nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp (adres IP) i godzina żądania są z reguły przekazywane do serwera Google w USA i tam są przechowywane. W przypadku aktywacji anonimowości IP na tej stronie internetowej, w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym adres IP użytkownika zostanie wcześniej skrócony przez Google. Informacje te wykorzystywane są do oceny korzystania ze strony internetowej w celu opracowania raportów dotyczących działania strony internetowej i świadczenia dalszych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu do celów badań rynkowych i projektowania stron internetowych w oparciu o preferencje użytkowników. Również w tych celach mamy uzasadniony interes w odniesieniu do przetwarzania danych. Podstawa prawna korzystania z Google Analytics określona została w § 15 ustęp 3 niemieckiej ustawy o telemediach (TMG) w połączeniu z Art. 6 ustęp 1 (f) RODO.
 3. Informacje te będą, w razie potrzeby, przekazywane również stronom trzecim, pod warunkiem że jest to wymagane przez prawo lub w zakresie, w jakim osoby trzecie są zobowiązane do przetwarzania tych danych. Google nie zestawia adresu IP z żadnymi innymi danymi, którymi dysponuje. Adresy IP podlegają anonimizacji, co oznacza, że nie jest możliwe ich przypisanie do konkretnych użytkowników (tzw. maskowanie adresów IP).
 4. Dane przesyłane przez nas i powiązane z plikami cookie, identyfikatorami użytkowników (np. ID użytkowników) lub identyfikatorami reklamowymi zostaną automatycznie usunięte po 14 miesiącach.  Usunięcie danych, których okres przechowywania upłynął, następuje automatycznie raz w miesiącu.
 5. Więcej informacji dotyczących warunków użytkowania i prywatności danych Google Analytics można znaleźć na stronie  https://www.google.com/analytics/terms/de.html lub https://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.
 6. Użytkownik może zapobiec instalacji i przechowywaniu plików cookie, odpowiednio ustawiając swoja przeglądarkę; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku korzystanie ze wszystkich funkcji naszej witryny może być niemożliwe.
 7. Ponadto użytkownik może zapobiec gromadzeniu danych generowanych przez pliki cookie związanych z korzystaniem ze strony internetowej (w tym adresu IP), a także przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
 8. Jako alternatywę dla dodatku do przeglądarki, szczególnie w przypadku przeglądarek na urządzeniach mobilnych, można zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics klikając poniższy link. To ustawia plik cookie rezygnacji, który uniemożliwi zbieranie danych w przyszłości podczas odwiedzania tej witryny: dezaktywuj Google Analytics. Plik cookie rezygnacji jest ważny tylko w tej przeglądarce i tylko dla naszej strony internetowej i jest przechowywany na urządzeniu użytkownika. W przypadku usunięcia plików cookie w tej przeglądarce, należy ponownie ustawić plik cookie rezygnacji.

 

III. Oświadczenia o ochronie danych osobowych w mediach społecznościowych

§ 1 Korzystanie z wtyczek mediów społecznościowych

 1. Obecnie korzystamy z następujących wtyczek mediów społecznościowych: Facebook, Google+, Twitter i YouTube. Używamy przy tym tak zwanego rozwiązania dwukrotnego kliknięcia. Oznacza to, że podczas odwiedzania naszej strony, żadne osobowe dane użytkowników nie są przekazywane domyślnie dostawcom wtyczek.  Dostawcę wtyczki można rozpoznać po oznaczeniu w ramce powyżej jego początkowej litery lub logo. Zapewniamy możliwość bezpośredniego komunikowania się z dostawcą wtyczki za pomocą przycisku. Dopiero po kliknięciu przez użytkownika w zaznaczone pole i jego aktywacji, dostawca wtyczki otrzyma informację o jego dostępie do danej strony z ofertą naszego internetowego serwisu online. Oprócz takich informacji przekazywane są dane określone w punkcie I § 3 niniejszego Oświadczenia. W przypadku portalu Facebook, zgodnie z informacjami poszczególnych dostawców w Niemczech adres IP jest anonimizowany natychmiast po jego zebraniu.  Po aktywacji wtyczki dane osobowe użytkownika przekazywane są do odpowiedniego dostawcy wtyczek i przechowywane na jego serwerach (w przypadku dostawców amerykańskich – w USA). Ponieważ dostawca wtyczek gromadzi te dane głównie za pomocą plików cookie, zalecamy usunięcie ich wszystkich za pomocą opcji w ustawieniach zabezpieczeń przeglądarki przed kliknięciem w szarą ramkę.
 2. Nie mamy wpływu na gromadzone dane i procesy przetwarzania danych, jak również wiedzy na temat pełnego zakresu ich pozyskiwania, celu ich przetwarzania ani czasu ich przechowywania. Nie mamy również informacji na temat usuwania danych zgromadzonych przez dostawców wtyczek.
 3. Dostawca wtyczki przechowuje zebrane dane od użytkownika/o użytkowniku w postaci profilu użytkownika i wykorzystuje je do celów reklamowych, badań rynku i/lub projektowania swojej witryny internetowej w oparciu o preferencje użytkowników. Taka analiza jest przeprowadzana (nawet dla użytkowników niezalogowanych) głównie w celu prezentowania reklam dostosowanych do indywidualnych preferencji i informowania innych użytkowników danej sieci społecznościowej o aktywności użytkownika na naszej stronie internetowej. Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec tworzenia tych profili użytkownika. W tym celu musi skontaktować się bezpośrednio z dostawcą danej wtyczki. Dzięki mechanizmowi wtyczek użytkownik ma możliwość integracji z sieciami społecznościowymi i innymi użytkownikami, a nam pozwoli to na poprawę naszej oferty i sprawienie, że będzie bliższa preferencjom użytkowników. Podstawa prawna korzystania z wtyczek określona została z § 6 ustęp 1 zdanie 1 (f) RODO.
 4. Udostępnienie danych następuje niezależnie od tego, czy użytkownik posiada konto u dostawcy wtyczki i jest tam zalogowany. Jeśli użytkownik jest zalogowany na swoim koncie u dostawcy wtyczki, gromadzone na naszej stronie dane zostają przypisane bezpośrednio do konta użytkownika u dostawcy wtyczki. W przypadku naciśnięcia aktywowanego przycisku i np. udostępnienia strony dostawca wtyczki zapisuje również te informacje na koncie użytkownika i udostępnia je publicznie znajomym użytkownika.  Zalecamy regularne wylogowywanie się po wyjściu z portalu społecznościowego, zwłaszcza przed aktywacją przycisku, ponieważ w ten sposób można uniknąć przypisania do profilu u dostawcy wtyczki.
 5. Dalsze informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz ich przetwarzania przez dostawcę wtyczki można znaleźć w polityce prywatności dostawcy wtyczki. Tam również podane są informacje o prawach użytkownika i ustawieniach umożliwiających ochronę prywatności.
 6. Adresy dostawców wtyczek oraz adresy URL do ich polityki prywatności:
  1. [Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; https://www.facebook.com/policy.php; dalsze informacje dotyczące pozyskiwania danych: https://www.facebook.com/help/186325668085084https://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications oraz https://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. Facebook przystąpił do porozumienia „Tarcza Prywatności” zawartego pomiędzy UE a USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
  2. Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de. Google przystąpił do porozumienia „Tarcza Prywatności” zawartego pomiędzy UE a USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
  3. Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; https://twitter.com/privacy. Twitter przystąpił do porozumienia „Tarcza Prywatności” zawartego pomiędzy UE a USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
  4. YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, California 94066, USA; https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de. Google przystąpił do porozumienia „Tarcza Prywatności” zawartego pomiędzy UE a USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 

§ 2 Tworzenie zakładek za pomocą narzędzia AddThis

 1.  Nasze strony internetowe zawierają również wtyczki AddThis. Wtyczki te pozwalają na tworzenie zakładek i/lub udostępnianie ciekawych treści innym użytkownikom. Dzięki tym wtyczkom użytkownik ma możliwość integracji z sieciami społecznościowymi i innymi użytkownikami, a nam pozwala to na poprawę naszej oferty i sprawienie, że będzie bliższa preferencjom użytkowników. Podstawa prawna korzystania z wtyczek określona została z § 6 ustęp 1 zdanie 1 (f) RODO.
 2. Za pomocą tych wtyczek przeglądarka internetowa nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami AddThis i wybraną usługą sieci społecznościowej lub zakładania zakładek, jeśli ma to zastosowanie. Odbiorcy otrzymują informację o dostępie użytkownika do danej strony z ofertą naszego internetowego serwisu online oraz informacje określone w punkcie I § 3 niniejszego Oświadczenia. Informacje takie przetwarzane są na serwerach AddThis w USA. Wysyłając treści dostępne na naszej stronie internetowej do serwisów społecznościowych lub do usług tworzenia zakładek, można utworzyć łącze pomiędzy wizytą na naszej stronie internetowej a profilem użytkownika w odpowiedniej sieci. Nie mamy wpływu na gromadzone dane i procesy przetwarzania danych, jak również wiedzy na temat pełnego zakresu ich pozyskiwania, celu ich przetwarzania ani czasu ich przechowywania. Nie mamy również informacji na temat usuwania danych zgromadzonych przez dostawców wtyczek
 3. Dostawca wtyczki przechowuje zebrane dane w postaci profilu użytkownika i wykorzystuje je do celów reklamowych, badań rynku i/lub projektowania swojej witryny internetowej w oparciu o preferencje użytkowników. Taka analiza jest przeprowadzana (nawet dla użytkowników niezalogowanych) głównie w celu prezentowania reklam dostosowanych do indywidualnych preferencji i informowania innych użytkowników danej sieci społecznościowej o aktywności użytkownika na naszej stronie internetowej. Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec tworzenia tych profili użytkownika. W tym celu musi skontaktować się bezpośrednio z dostawcą danej wtyczki.
 4. Użytkownik może w dowolnym momencie sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu danych ze skutkiem na przyszłość, ustawiając plik cookie rezygnacji: https://www.addthis.com/privacy/opt-out.  Alternatywnie możliwe jest dostosowanie przeglądarki w taki sposób, aby uniemożliwić ustawienie pliku cookie.
 5. Dalsze informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz ich przetwarzania przez dostawcę wtyczki, a także więcej informacji na temat praw użytkownika w tym o zakresie oraz opcji ustawień, które pozwalają na ochronę prywatności, można znaleźć w: AddThis LLC, 1595 Spring Hill Road, Sweet 300, Vienna, VA 22182, USA, www.addthis.com/privacy.

 

§ 3 Integracja Google Maps

 1. Na tej stronie korzystamy z oferty Map Google. Pozwala nam wyświetlać interaktywne mapy bezpośrednio na stronie internetowej, umożliwiając wygodne korzystanie z funkcji mapy.
 2. Podczas wizyty na naszej stronie Google otrzymuje informacje o tym, że użytkownik uzyskał dostęp do odpowiedniej podstrony naszej witryny. Oprócz takich informacji przekazywane są dane określone w punkcie I § 3 niniejszego Oświadczenia. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy Google udostępnia konto użytkownika, na którym zalogowany jest użytkownik, czy też użytkownik nie ma konta. Jeżeli użytkownik jest zalogowany w Google, jego dane przypisane będą bezpośrednio do jego konta. Jeżeli nie życzy sobie przypisywania danych do swojego profilu na Google, musi się wylogować przed aktywacją przycisku. Google przechowuje dane użytkownika jako profile i wykorzystuje je do celów reklamy, badania rynku i/lub kształtowania swojej strony internetowej odpowiednio do preferencji użytkowników. Taka analiza jest przeprowadzana (nawet dla użytkowników niezalogowanych) głównie w celu prezentowania reklam dostosowanych do indywidualnych preferencji i informowania innych użytkowników danej sieci społecznościowej o aktywności użytkownika na naszej stronie internetowej. Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec tworzenia tych profili użytkownika. Aby skorzystać z tego prawa, użytkownik musi zwrócić się do Google.
 3. Dalsze informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz ich przetwarzania przez dostawcę wtyczki można znaleźć w polityce prywatności dostawcy wtyczki. Tam również podane są informacje o prawach użytkownika i ustawieniach umożliwiających ochronę prywatności https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google również przetwarza dane użytkownika w USA oraz przystąpiło do porozumienia „Tarcza Prywatności” zawartego pomiędzy UE a USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 

IV. Szczególne sposoby wykorzystania stron internetowych

§ 1 Korzystanie z naszego sklepu internetowego

 1. Przed złożeniem zamówienia w naszym sklepie internetowym, do zawarcia umowy konieczne jest utworzenie konta klienta i wprowadzenie danych osobowych, ponieważ potrzebujemy ich do przetworzenia zamówienia. Informacje obowiązkowe niezbędne do wykonania umowy są specjalnie oznaczone, a dodatkowe informacje są dobrowolne. Przetwarzamy podane przez użytkownika informacje w celu realizacji jego zamówienia. W tym celu możemy przekazać informacje dotyczące płatności do naszego banku.  Podstawa prawna znajduje się w artykule 6 ustęp 1 zdanie 1 (b) RODO.

Za pomocą konta klienta możemy przechowywać dane użytkownika do późniejszych zakupów. W przypadku utworzenia konta w zakładce „Moje Konto", wprowadzone przez użytkownika dane przechowywane są do chwili wycofania przez niego zgody. Wszystkie inne dane, w tym konto użytkownika mogą zostać usunięte w dowolnym momencie w strefie klienta.

Możemy również przetwarzać dane podane przez użytkownika, aby poinformować go o innych interesujących produktach z naszego portfolio lub wysłać mu e-mail z informacjami technicznymi.

 1. Zgodnie z przepisami handlowymi i podatkowymi jesteśmy zobowiązani do przechowywania adresu użytkownika oraz danych dotyczących płatności i zamówień przez okres dziesięciu lat. Jednak po dwóch latach ograniczymy przetwarzanie, co oznacza, że dane użytkownika będą wykorzystywane wyłącznie w celu spełnienia obowiązujących obowiązków ustawowych.
 2. Aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi osób trzecich do danych osobowych użytkownika, w szczególności danych finansowych, proces zamawiania jest szyfrowany za pomocą technologii TLS.

§ 2 Korzystanie z naszego portalu

 1. Aby korzystać z naszego portalu, użytkownik musi się zarejestrować, podając swój adres e-mail, wybrane hasło, a także wybraną nazwę użytkownika. Nie ma obowiązku stosowania rzeczywistej nazwy, dopuszcza się stosowanie pseudonimu. Na etapie rejestracji stosujemy tak zwaną procedurę podwójnego wejścia („double-opt-in”), tj. rejestracja użytkownika zostanie zakończona dopiero wówczas, gdy użytkownik kliknie na link potwierdzający znajdujący się w wiadomości potwierdzającej, przesłanej w tym celu na adres poczty elektronicznej.  Brak potwierdzenia w ciągu 24 godzin oznacza automatyczne usunięcie zgłoszenia z naszej bazy danych. Podanie danych wskazanych powyżej jest obowiązkowe. Wszystkie pozostałe dane użytkownik może podać dobrowolnie podczas korzystania z naszego portalu.
 2. Podczas korzystania z naszego portalu przez użytkownika, przechowujemy dane niezbędne do realizacji umowy, w tym informacje na temat metod płatności, do czasu całkowitego usunięcia dostępu przez użytkownika. Ponadto, przechowujemy dane przekazane nam dobrowolnie przez czas korzystania z portalu, chyba, że zostały one wcześniej usunięte. Użytkownicy mogą zarządzać informacjami i modyfikować je w chronionej strefie klienta. Podstawa prawna znajduje się w artykule 6 ustęp 1 zdanie 1 (f) RODO.
 3. Aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi osób trzecich do danych osobowych użytkownika, w szczególności danych finansowych, połączenie szyfrowane jest za pomocą technologii TLS.

 

V. Oświadczenie o ochronie danych w ramach wykorzystania danych osobowych klientów do celów reklamowych (pocztą)

Informujemy klientów o nowościach dotyczących produktów lub naszej firmy na podstawie danych z naszej bazy klientów.

§ 1 Osoba odpowiedzialna i dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

 1. Patrz I. § 1 ustęp 3

§ 2 Cel przetwarzania

 1. Utrzymanie klienta i wsparcie naszych relacji z klientami (reklama)

§ 3 Podstawa prawna

 1. Podstawą prawną jest tutaj zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. RODO lub uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

§ 4 Prawa użytkownika

 1. Patrz I. § 2

§ 5 Usługodawca/usługobiorca

 1. W niektórych przypadkach korzystamy z usług zewnętrznych dostawców do przetwarzania danych (Deutsche Post Dialog Solutions GmbH). Tacy dostawcy są starannie wybierani i zatrudniani, oraz prawnie zobowiązani do przestrzegania naszych polityk i regularnie monitorowani.

§ 6 Okres przechowywania danych

 1. Po odwołaniu zainteresowanej strony lub zawarciu relacji biznesowej z klientem

§ 7 Brak zgody na lub sprzeciw wobec przetwarzania danych

 1. Użytkownik posiada prawo wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystywania jego danych osobowych do celów reklamowych w dowolnym czasie. Aby skorzystać z tego prawa należy wysłać wiadomość e-mail na info@wilsonart.pl lub skontaktować się z nami listownie na adres (Wilsonart Polska Trading Sp.z o.o., ul. Ostrobramska 101A, 04-041 Warszawa). Więcej informacji znajduje się w punkcie I. § 5 ustęp 1 u. 2.”
 2. Akceptuj/Odrzuć Naszą Politykę Prywatności