Polityka Prywatności

Spółka  Wilsonart LLC podchodzi bardzo poważnie do prywatności użytkowników. Można uzyskać dostęp prawie do wszystkich treści zamieszczonych na naszej stronie bez podawania danych osobowych. Stworzyliśmy te zasady zachowania poufności informacji w celu wykazania, jak ważna jest dla nas zasada  zachowania prywatności użytkowników. Poniżej   wyjaśniamy, w jaki sposób gromadzimy  i rozpowszechniamy informacje na potrzeby naszej strony internetowej

www.wilsonart.pl

Rozróżniamy:

Informacje anonimowe - informacje, które nie mogą być przypisane do żadnej konkretnej osoby. Za każdym razem, gdy użytkownik przegląda witrynę internetową, przeglądarka udziela pewnych informacji, takich jak rodzaj i wersja przeglądarki, adres protokołu internetowego (IP) przypisany do komputera, oraz rodzaj  i wersja systemu operacyjnego. Nasz serwer internetowy umożliwia także śledzenie daty i godziny odwiedzin, czasu trwania odwiedzin, przeglądanych zasobów oraz innych informacji nieosobowych związanych z odwiedzeniem naszej strony. Informacje anonimowe są dla nas cenne, ponieważ pomagają nam określić, jakie funkcje są lub nie są używane, gdzie musimy dokonać zmian lub ulepszeń oraz pozwalają zebrać inne informacje pomocne w ulepszaniu naszego serwisu.

Dane osobowe - informacje, które mogą być przypisane do konkretnej osoby. Za każdym razem, gdy użytkownik  zamawia próbki lub broszurę, musi podać imię i nazwisko / nazwę oraz adres, abyśmy mogli zrealizować zlecenie. Możemy również poprosić użytkownika o podanie imienia i nazwiska, numeru telefonu i / lub adresu e-mail, nazwy firmy (jeśli dotyczy) oraz numeru faksu (jeśli dotyczy). Informacje takie nie są obowiązkowe, ale może się okazać, że bez nich nie będziemy w stanie zrealizować zlecenia.

Używamy adresu IP użytkownika w celu zdiagnozowania problemów z naszym serwerem  oraz do administrowania naszą stronę internetową. Adres IP użytkownika  jest wykorzystywany do gromadzenia danych demograficznych.

Nasze strony wykorzystują nietrwałe (tymczasowe) pliki  cookie do śledzenia zawartości koszyka. Nasza strona oraz nasz dostawca statystyk  używają także trwałych plików cookie, aby śledzić statystyki odwiedzin witryny  i pozycje uprzywilejowane. Takie trwałe  pliki cookie nie zawierają żadnych danych osobowych i są używane wyłącznie do śledzenia statystyki odwiedzin i trendów, aby pomóc nam stworzyć lepsze rozwiązania online dla odwiedzających.

Nasze strony zawierają odnośniki do innych stron. Spółka Wilsonart LLC nie odpowiada za politykę prywatności lub zawartość takich innych stron internetowych.

Nasze strony wykorzystują formularze dla klientów dla potrzeb uzyskania informacji, produktów i usług.

Zbieramy informacje kontaktowe odwiedzających (takie jak imię i nazwisko/nazwa, adres pocztowy i adres e-mail). Dane kontaktowe z formularzy mogą zostać przekazane do naszych partnerów dla szybszej realizacji zleceń. Możemy wykorzystać dane kontaktowe do wysyłania naszym klientom informacji o naszej firmie lub materiałach promocyjnych od niektórych naszych partnerów.

Dane kontaktowe służą również do kontaktowania się z odwiedzającym, kiedy jest to konieczne. Użytkownicy mogą wyłączyć możliwość kontaktu ze strony przedstawiciela handlowego; patrz punkt  wybór / rezygnacja poniżej.

Dane demograficzne i profilowe również zbierane są na naszej stronie internetowej.

W naszych ankietach online prosimy odwiedzających o informacje kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, nazwę firmy, adres pocztowy i adres e-mail).

Dane kontaktowe służą do kontaktowania się z odwiedzającym, kiedy jest to konieczne.

Dane demograficzne i profilowe również zbierane są na naszych stronach internetowych.

Spółka Wilsonart LLC nikomu nie sprzedaje informacji kontaktowych.

Bezpieczeństwo: Na naszych stronach stosujemy środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i zmianą informacji. Używamy standardowego sprzętu i oprogramowania i stosujemy podstawowe praktyki dotyczące zabezpieczeń dla zapewnienia bezpieczeństwa wszelkich danych, które zostały nam przekazane.

* Uwaga specjalna na temat informacji dotyczących kart  kredytowych: Klienci, którzy zakupią przedmioty za pośrednictwem naszej strony internetowej będą zobowiązani do dostarczenia informacji o karcie kredytowej, abyśmy mogli  przetwarzać płatności. Po potwierdzeniu transakcji kartą kredytową, nie przechowujemy żadnych informacji o karcie kredytowej w naszych systemach.

Wybór / rezygnacja:  Odwiedzający zawsze mogą zrezygnować z podania danych osobowych. Nasze strony zapewniają użytkownikom możliwość zrezygnowania z otrzymywania wiadomości od nas i naszych partnerów w momencie, gdy prosimy o informacje na temat użytkownika. Ta strona daje użytkownikom następujące opcje usunięcia swoich danych z naszej bazy danych, aby nie otrzymywać w przyszłości wiadomości lub zrezygnować z naszych usług. Można:

Wysłać wiadomość e-mail na adres info-pl@wilsonart.com

Wysłać list na adres pocztowy:

Wilsonart Polska Trading
ul. Solec 81B
00382 Warszawa, Polska.
Do rąk: Infolinia

Zadzwonić pod numer telefonu: +48 (22) 116 27 40

Korekta i aktualizacja danych użytkownika: Ta strona daje użytkownikom następujące opcje zmiany i modyfikacji informacji przekazanych wcześniej:

Wysłać e-mail na adres: info-pl@wilsonart.com

Wysłać list na adres pocztowy:

Wilsonart Polska Trading
ul. Solec 81B
00382 Warszawa, Polska.
Do rąk: Infolinia

Zadzwonić pod numer telefonu: 00800 121 3741

Kontakt ze stroną internetową:  w razie jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony prywatności, praktyk stosowanych w odniesieniu do  tej strony  lub korzystania z niej, można:

Wysłać e-mail na adres: info-pl@wilsonart.com

Wysłać list na adres pocztowy:

Wilsonart Polska Trading
ul. Solec 81B
00382 Warszawa, Polska.

 

Spółka Wilsonart będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa w zakresie prawa do prywatności we wszystkich istotnych aspektach oraz może bez uprzedzenia dokonywać korekty i aktualizacji tych zasad, gdy tylko uzna to za stosowne. Ponadto,  niniejsze zasady nie mają na celu zmiany lub modyfikacji jakichkolwiek bieżących zasad lub praktyk wewnętrznych Wilsonart w stosunku do obecnych, byłych lub przyszłych pracowników.